ИСПИТИВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ И ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Извршено периодично испитивање и преглед електро и громобранских инсталација

У циљу контроле исправности, а како би се, сходно законском регулативом и осталим прописима обезбедила безбедност људи и заштита на раду, Јавно предузеће „Градско стамбено“ Краљево је у протеклом периоду извршило периодично испитивање и преглед електро и громобранских инсталација.

Gradsko stambeno Ispitivanje elektro instalacija
У складу са законом који дефинише ову област, извршено је испитивање електричних и громобранских инсталација на објектима за социјално становање у Првомајској улици на Берановцу и у Улици Зеке Николајевића у Рибници, као и у управној згради предузећа.

“Периодично испитивање и преглед електричне и громобранске инсталације врши се сваке треће године, јер тако прописи налажу”, каже Иван Стефановић, електро инжењер “Градског стамбеног”.
Извршена је контрола исправности у укупно 141 стану за социјално становање који су поверени на управљање Јавном предузећу “Градско стамбено” Краљево. Током прегледа – контроле, установљена је само једна неисправност у једном стану и то неисправна једна фаза. Екипа контролора је дала налог за отклањање уоченог недостатка.

Gradsko stambeno Ispitivanje elektro instalacija 1

„Безбедност наших корисника је увек на првом месту, а стамбене зграде које наше предузеће одржава пролазе редовне контроле у складу са свим прописима и стандардима који покривају област становања и одржавања зграда. Наше предузеће води рачуна о томе да сви сарадници буду стручни и сертификовани за област у којој пружају услугу, тако да наши корисници могу да буду сигурни и безбедни у својим домовима“, изјавила је Драгана Бикић, директорка Јавног предузећа “Градско стамбено” Краљево.