ИСПРАВКА ЈАВНОГ ОГЛАСА

ИЗМЕНА ДЕЛА ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА КРАЉЕВА

Комисија  за спровођење поступка давања у закуп непокретности у јавној својини града Краљева је дана 14.04.2021. године донела следећу

О Д Л У К У

Јавни оглас о спровођењу поступка прикупљања писаних понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини града Краљева Број: Сл.18-2/2020 од 05.04.2021. године, мења се за тачку 6. ”Пословни простор на Тргу српских ратника у Краљеву у објекту број 1, као једну целину, који је на лицу места издељен на три локала, Локал бр. 1, бр. 2 и бр. 3, укупне нето површине 95,80м², оглашен по почетној цени од 112.500 динара без ПДВ-а, тако што се Рок за подношење понуда по Јавном огласу продужава до 23.04.2021. године, до 11:00 сати.

Остали делови огласа остају непромењени.

КОМПЛЕТНУ ОДЛУКУ КОМИСИЈЕ МОЖЕТЕ ПРОЧИТАТИ НА СЛЕДЕЋЕМ ЛИНКУ

GSKV Исправка Јавног огласа 16042021

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА КРАЉЕВА