IV СЕДНИЦА ОДБОРА ЗА ДИМНИЧАРСКЕ УСЛУГЕ

ОДРЖАНА IV СЕДНИЦА ОДБОРА ГРУПАЦИЈЕ ЗА ПРУЖАЊЕ ДИМНИЧАРСКИХ УСЛУГА

У организацији Удружења за комуналне делатности, у Привредној комори Србије у Београду, 20. априла 2018. године одржана је Четврта, радна седница, Одбора Групације за пружање димничарских услуга.
На трећој седници одржаној 12. октобра 2017. године Јавно Предузеће „Градко стамбено“ Краљево је једногласном одлуком примљено у Одбор Групације за пружање димничарских услуга.

Главне тачке дневног реда о којима се највише дискутовало су Уредба о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности коју је донела Влада РС на седници одржаној 14.фебруара 2018. године, као и извештај о стању комуналних делатности на територији РС у 2016. усвојен на седници Владе РС 23. децембра 2017. године.