ИЗДАВАЊЕ СТАНА 35 КВМ, У УЛИЦИ ПРВОМАЈСКОЈ 49

„ГРАДСКО СТАМБЕНО“ ИЗДАЈЕ СТАН У СВОЈИНИ ГРАДА КРАЉЕВА, У  НЕПРОФИТНИ ЗАКУП, У УЛИЦИ ПРВОМАЈСКОЈ 49, ПОВРШИНЕ 35 КВМ

Ј А В Н И      П О З И В
за давање  стана у јавној својини града Краљева у закуп под условима непрофитног закупа.

Стан се налази у стамбеном објекту у Улици првомајској бр.49 , у Краљеву, површине 35,57 (једнособан).

Комплетан текст Јавног позива можете прочитати на следећем линку

ГСКВ Јавни позив Непрофитни закуп 16.04.2001.

Стамбена комисија