ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У АДРАНИМА

Краљево – ЈП „Општинска стамбена агенција“ Краљево вршила је надзор над извођењем радова на изградњи и санацији водоводне мреже у Адранима  и Шеовцу (II фаза), а како је и планирано динамиком, исти су завршени крајем августа.

Средства за пројекат определила је Влада Републике Србије преко Канцеларије за управљање јавним улагањима, вредност изведених радова износи 36.404.019,10 динара без ПДВ-а, а извођач радова било је ЈКП „Водовод“ Краљево.

vodovod1

Захваљујући тим средствима, унапређен је квалитет живота домаћинствима у ова два приградска насеља.