ИЗГРАДЊА СТАНОВА ЗА СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ „HELP“ И „HABITAT“ НА БЕРАНОВЦУ

ЈП „Општинска стамбена агенција“ Краљево је у сарадњи са UN HABITAT-ом и немачком организацијом „HELP“, кроз вођење комплетне инвестиције, реализовала Програм решавања стамбеног питања избеглица и интерно расељених лица у краљевачком насељу Берановац.

 

Изграђено је укупно пет стамбених објеката који су усељени 2008 и 2009. године.

Пројектну документацију на основу којих су издата решења о грађевинској дозволи израдили су Привредно друштво за пројектовање „ZORAN Co“ из Пожаревца (HELP) и краљевачка фирма „ДЕМИНГ“ (UN HABITAT), а радове су изводили „ЦЕНТУМ“ Лесковац и „ДЕМИНГ“ Краљево.