ИЗВЕШТАЈ РЕВИЗОРА ЗА 2019. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2019. ГОДИНУ

Извештај независног ревизора, о ревизији финансијских извештаја за 2019. годину Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ Краљево.
Предузеће за ревизију финансијских извештаја „ХЛБ – ДСТ Ревизија“ доо из Београда, извршило је ревизију и направило ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2019. ГОДИНУ.
Комплетан извештај можете погледати на следећм линку

GSKV Izveštaj revizora 2019