ИЗВРШЕН РЕДОВАН ПРЕГЛЕД ЛИФТОВА

ЛИФТОВИ У СИСТЕМУ ГРАДСКОГ СТАМБЕНОГ БЕЗБЕДНИ ЗА УПОТРЕБУ

Извршен је редован преглед лифтова стамбених заједница које су у систему одржавања Градског стамбеног.

Лифтови који су у систему одржавања Јавног предузећа „Градско стамбено“, према редовном годишњем прегледу који је недавно обављен од стране акредитованог Института за заштиту на раду а.д. Нови Сад су безбедни за употребу.
У складу са Извештајем ове институције Градско стамбено ће у наредном периоду приступити отклањању ситнијих недостатака у сарадњи са фирмом „Давид Пајић – Дака „, Београд са којом има закључен уговор о одржавању лифтова.


„Задовољни смо стањем лифтова који се налазе у систему одржавања Градског стамбеног, с обзиром на њихову годину производње и стање у коме смо их затекли приликом преузимања. Лифтови су стари али безбедни за употребу, а у записнику контролног тела је за сваки лифт појединачно написано шта је потребно урадити да би он био безбедан за употребу до следеће контроле“, рекао је Иван Стефановић електроинжењер Градског стамбеног.

„У систему одржавања Јавног предузећа „Градско стамбено“, налази се 15 лифтова, редовно се контролишу сваког месеца, а једном годишње акредитовано тело изврши детаљан преглед сваког лифта, тј. у неку руку врши и надзор у раду овлашћеног сервисера и констатује да је лифт исправан за коришћење.
Лифт је за станаре једне зграде исто као аутобус за грађане са периферије, превозно средство којим се дневно више пута превезе велики број људи, зато је нашем предузећу важно да лифтови буду исправни за употребу, а пре свега безбедни за сваког корисника. Годишњи преглед лифта је исто као техничка контрола возила приликом регистрације, потврда овлашћеног лица да се возилом може саобраћати „, изјавила је директорка Градског стамбеног Драгана Бикић.

Према процени Градског стамбеног у граду Краљеву постоји око 150 лифтова, па се поставља питање да ли надлежни, а то су управници и професионални управници стамбених заједница врше контролу лифта најмање једном годишње у складу са Правилником о прегледу лифта у употреби, а инспекцијске службе града Краљева контролишу да ли су одговорни поступили у складу са обавезама и прописима.