ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕФЕРЕНТНУ ЛИСТУ

ЈП „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ УПУЋУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФОРМИРАЊЕ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ У ПОСТУПКУ АНГАЖОВАЊА ЛИЦА ВАН РАДНОГ ОДНОСА

Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ Краљево расписује ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА прикупљање пријава за формирање референтне листе у поступку ангажовања лица ван радног односа у циљу закључења уговора о допунском раду, чији је предмет пружање услуга машинског инжењера – услуге прегледа и контроле ложишних и димоводних објеката и уређаја и припадајућих вентила сигурности  и услуга вршења стручног техничког надзора над извођењем машинских радова за потребе Јавног предузећа „Градско стамбено“ Краљево.

Комплетан текст позива са обрасцима је на следећем линку

GSKV-Javni-poziv-Mašinski-inženjer