ЈЕДАН РАДНИ ДАН У ГРАДСКОМ СТАМБЕНОМ

Петак 15:00 сати, али не и крај радног дана за запослене у Јавном предузећу „Градско стамбено“ Краљево.

Одржана је 3. седница Надзорног одбора са дневним редом од 15 тачака.

Седницом је председавао председник Надзорног одбора Јавног предузећа „Градско стамбено“ Краљево, Ненад Нерић. Седници су присуствовали Божидар Савић и Сања Филиповић Ћук, чланови Надзорног одбора, Драгана Бикић, директорка  Јавног предузећа „Градско стамбено“ Краљево и радници предузећа који су по одређеним тачкама дневног реда били известиоци.

На седници су разматрана актуелна питања из редовног пословања предузећа, а усвојени су план набавки, извештај о реализацији програма пословања за 2017. годину, записници о извршеним пописима, позитивно одговорено на молбе закупаца станова социјалног становања за плаћање дуга у више месечних рата и др.

Седница Надзорног одбора Јавног предузећа „Градско стамбено“ Краљево завршена је у касним поподневним часовима.