ЈОШ ЈЕДНА ЗГРАДА У НАШЕМ СИСТЕМУ ОДРЖАВАЊА

Стамбена заједница у Улици Радуловићева број 3 ушла у систем оржавања.

Јавно предузеће “ Градско стамбено“ и даље активно врши пријем зграда у систем одржавања овог предузећа.

Стручна комисија, на терену, прегледала је зграду у пратњи Мирјане Боровићанин, управника стамбене заједнице у Улици Радуловићева број 3. Поред трочлане комисије, на терену су били и шеф службе одржавања и директорка Јавног предузећа „Градско стамбено“.

GS Radulovićeva 3 2

Комисијским пријемом зграде и потписивањем уговора о текућем одржавању, зграда постаје део система одржавања  Јавног предузећа “Градско стамбено”, а све бриге и проблеме везане за зграду преузимају стручни тимови овог предузећа.

GS Radulovićeva 3 3