КАКО ПРИВУЋИ НОВА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ЕНЕРГЕТСКОМ СЕКТОРУ

У Београду се данас 15.12.2016. године одржава 4. Бизнис конференција БЕЕС са темом „Како привући нове инвестиције у енергетском сектору- пројекције до 2020.“

Кроз три панела и теме које се тичу енергетске ефикасности све учеснике ће провести домаћи и страни сртучњаци из ове области.
На овој конференцији данас су прусутни и представници Јавног предузећа „Градско стамбено“ Краљево са посебним интересовањем за Панел: Енергетска ефикасност у јавним објектима и стамбеним зградама“.
Након ове конференције Јавно предузеће „Градско стамбено“ биће спремно да корисницима својих услуга понуди саветовање и помоћ у изради елабората енергетске ефикасности зграда.