E-пошта: office@gskv.rs, Тел: 036 332 200

Капитални пројекти

СТРУЧНО – ТЕХНИЧКИ НАДЗОР НА РЕАЛИЗАЦИЈИ КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКАТА

Јавно предузеће „Градско стамбено“ Краљево је, у оквиру делатности које обавља, како послујући на тржишту, тако и складу са уговорима које је закључило са градом Краљевом као Оснивачем, реализовало бројне капиталне пројекте на изградњи објеката различите намене. Предузеће је у склопу наведених пројеката било ангажовано на вођењу комплетне инвестиције почев од припреме пројектно – техничке документације, преко изградњи и извођења радова па до дбијања употребне дозволе. Поред тога, вршени су послови стручно – техничког надзора над извођењем радова како за потребе града Краљева и корисника буџетских средстава локалне самоуправе, тако и за потребе установа које су у надлежности Републике Србије. Такође, Предузеће је било ангажовано као носилац техничког прегледа за објекте од јавног интереса, изграђене преко капиталних инвестиција. Сходно намени објеката, пројекти су финансирани или суфинансирани од стране надлежних министарстава Владе Републике Србије, Канцеларије за јавна улагања Владе Републике Србије, града Краљева, као и донацијама.

ПРОЈЕКАТ СТАМБЕНЕ ОБНОВЕ У ДОСИТЕЈЕВОЈ УЛИЦИ ДРУГА ФАЗА

Почела је реализација друге фазе изградње стамбених објеката у Доситејевој улици у оквиру Пројекта обнове после земљотреса. У другој фази овог капиталног пројекта биће изграђена нова зграда са 86 станова.

РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА ШКОЛЕ ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ "ИВО ЛОЛА РИБАР"

ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ НА КАПИТАЛНИМ ИНВЕСТИЦИЈАМА

– Стамбени објекти „ХЕЛП“ и „ХАБИТАТ“ на Берановцу за избегла и расељена лица за издавање под условима непрофитног закупа;
– Стамбени објекат у Борачком насељу за издавање под посебним условима непрофитног закупа;
– Објекат вртића „Ратарска капија“;
– Објекат Завода за јавно здравље Краљево;
– Објекат фискултурне сале ОШ „Браћа Вилотијевић“ Краљево;
– Објекат фискултурне сале ОШ „Милун Ивановић“ Ушће;
– Објекат фискултурне сале ОШ „Јован Цвијић“ Сирча;
– Објекат фискултурне сале ОШ „Доситеј Обрадовић“ Врба;
– Објекат фискултурне сале Дома ученика Краљево;
– Објекат фискултурне сале ОШ „Вук Караџић“ Краљево;
– Енергетска санација фасаде објекта Градске управе града Краљева;
– Реконструкција сале 2 у објекту Градске управе града Краљева;
– Технички преглед ОШ „Свети Сава“ у Рибници;
– Технички преглед објекта у Доситејевој улици, I фаза Пројекта урбане регенерације;
– Технички преглед на енергетској санацији гасаде објекта ЕСТШ „Никола Тесла“ у Краљеву.

Ј.П. Градско стамбено Краљево