КОМИСИЈА ЗА РЕКЛАМАЦИЈЕ

КОМИСИЈА ЗА РЕШАВАЊЕ РЕКЛАМАЦИЈА ПОТРОШАЧА

Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ Краљево, формирало је Комисију за решавање рекламација потрошача корисника услуга.

Комисија ради у саставу:
– Драгана Симовић, мастер менаџер, председник
– Мирјана Лишанин Гостиљац, члан
– Зоран Николић, председник удружења потрошача Крагујевац

GSKV Решење Комисија за рекламације