КОНКУРС ЗА АРХИВАРА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ТЕСТИРАЊУ

ОБАВЕШТЕЊЕ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ О ТЕСТИРАЊУ КАНДИДАТА ЗА РАДНО МЕСТО АРХИВАР – АДМИНИСТРАТОР

Конкурсна комисија образована Решењем в.д. директора Јавног предузећа ”Градско стамбено”, Краљево, бр. 2273 од 17.10.2019. године, у складу са  чланом 10. став 2. Правилника о начину и поступку запошљавања у Јавном предузећу „Градско стамбено“ Краљево бр. 2068/3-1 од 11.10.2019. године објављује  следеће ОБАВЕШТЕЊЕ:  На основу извршеног тестирања кандидат Милан Ђуровић из Краљева, који је једини поднео благовремену и потпуну пријаву на Јавни конкурс за  заснивања радног односа на одређено време за радно место: Архивар – администратор, је остварио укупно 30 бодова, тако да је остварио право на приступ интервјуу.

Конкурсна комисија позива  кандидата Милана Ђуровића из Краљева на разговор (интервју), на коме ће бити утврђена знања, способности, интересе и мотивација кандидата за рад у Предузећу.

 Разговор (интервју) ће бити одржан дана 15.07.2020. године, са почетком у 11:00 часова, у Управној згради Предузећа, Улица цара Лазара бр. 84а, у Краљеву.

КОНКУРСНА  КОМИСИЈА