КОНКУРС ЗА АРХИВАРА – ТЕСТИРАЊЕ КАНДИДАТА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДАТУМУ ТЕСТИРАЊА КАНДИДАТА ЗА РАДНО МЕСТО АРХИВАР – АДМИНИСТРАТОР

Конкурсна комисија образована Решењем в.д. директора Јавног предузећа „Градско стамбено“ Краљево
ОБАВЕШТАВА да ће тестирање кандидата који су благовремено поднели потпуне пријаве на Јавни конкурс за заснивање радног односа на одређено време за радно место АРХИВАР АДМИНИСТРАТОР, бити одржано 14. јула 2020. године у 11:00 сати, у Управног згради Предузећа, Улица цара Лазара бр. 84а. Трајање тестирања је ограничено на 90 минута.

КОНКУРСНА КОМИСИЈА

GSKV Testiranje kandidata Obavestenje