КОНКУРС ЗА ДАВАЊЕ СТАНА ЗА СОЦИЈАЛНО СТАНОВAЊЕ У ЗАКУП У ПРВОМАЈСКОЈ УЛИЦИ БР. 51

На основу члана 19. Правилника о давању у закуп станова за социјално становање бр. 221/2 од 09.03.2012 године и члана 19. Правилника о давању у закуп станова за социјално становање бр. 1235/2-1 од 12.10.2012. године, као и на основу Одлукe Надзорног одбора Јавног предузећа “Градско стамбено”, Краљевобр. 1152/3 од 08.09.2017.године, Јавно предузеће “Градско стамбено”, Краљево, расписује

КОНКУРС ЗА ДАВАЊЕ СТАНА ЗА СОЦИЈАЛНО СТАНОВAЊЕ У ЗАКУП,
НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ И ТО НА ПЕРИОД ОД ТРИ ГОДИНЕ

Предмет Конкурса је једна стамбена јединица намењена за социјално становање, која се налази у стамбеном објекту на локацији Берановац, и то у улици Првомајска бр. 51 број стана 1 по стуктури једнособан са површином од 37,30м2.

Трајање конкурса: 15.10.2017.год.

Детаље о конкурсу преузмите овде: