КОНКУРС ЗА ДАВАЊЕ СТАНА ЗА СОЦИЈАЛНО СТАНОВAЊЕ У ЗАКУП ПРВОМАЈСКОЈ УЛИЦИ

На основу члана 19. Правилника о давању у закуп станова за социјално становање бр. 221/2 од 09.03.2012 године и члана 19. Правилника о давању у закуп станова за социјално становање бр. 1235/2-1 од 12.10.2012. године, као и на основу Одлукe Надзорног одбора Јавног предузећа “Градско стамбено”, Краљево бр. 845/4 од 22.06.2017.године, Јавно предузеће “Градско стамбено”, Краљево, расписује

К О Н К У Р С
ЗА ДАВАЊЕ СТАНА ЗА СОЦИЈАЛНО СТАНОВAЊЕ У ЗАКУП,
НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ И ТО НА ПЕРИОД ОД ТРИ ГОДИНЕ

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

Предмет Конкурса је једна стамбена јединица намењена за социјално становање, која се налази у стамбеном објекту на локацији Берановац, и то један стан у Првомајској улици бр.51, једнособан, површине 37,30 м².

РОК ЗА КОНКУРИСАЊЕ ЈЕ ДО ПОНЕДЕЉКА 07.08.2017. ГОДИНЕ

Детаље о конкурсу преузмите овде