MEPE ЗА СПРЕЧАВАЊЕ HACTAHKA И ШИРЕЊА ВИРУСА

НА ОСНОВУ ОДЛУКЕ О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНОГ СТАЊА, ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ КРАЉЕВО ДОНОСИ МЕРЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ НАСТАНКА И ШИРЕЊА ВИСУРА „COVID-19“

 

На основу Одлуке о проглашењу ванредног стања од стране Председника Републике, Александра Вучића, председника Народне скупштине, Maje Гојковиh и председника Владе, Ане Брнабић, објављене у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 29 од 15.03.2020. године, доносе се следеће

MEPE ЗА СПРЕЧАВАЊЕ HACTAHKA И ШИРЕЊА ВИРУСА „Covid – 19“
У JABHOM ПРЕДУЗЕЋУ „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, КРАЉЕВО

1. Налаже се појачана и редовна лична хигијена запослених и корисника просторија Предузећа:
-Дезинфекција oбyћe при уласку у Управну зграду,
-Што чешће прање руку сапуном и топлом водом,
– Не додиривање очију, уста и носа неопраним рукама,
-Не размењивање хране и не коришhење истих чаша и флашица за воду,
-Употребљавање папирнатих марамица и убруса и одлагање, после употребе, у корпе за отпатке,
-Отварање прозора како би се канцеларијски простор редовно проветравао.

2. Налаже се појачана хигијена у просторијама Предузећа:
-Налаже се фирми која има уговор са овим Предузећем да детаљније чисти све радне површине, кваке, прекидаче и рукохвате дезинфекционим средствима, свакодневно,
-Наложе се редовно проветравање канцеларијских просторија свим запосленима који те просторије користе,
-Налаже се набавка додатних средстава за хигијену, као и средстава за личну хигијену, личну заштиту и дезинфекцију који ћe бити подељени свим запосленима (сапун, убрус, заштитне маске, хируршке рукавице, алкохол и сл.).

з. Налаже се ограничено кретање запослених и окупљање у канцеларијама:
-Радно време проводити у просторијама Предузећа, тј. у канцеларијама,
-Редуковати изласке на терен, односи се на запослене у техничкој служби и служби одржавања,
-Излазити на терен када је то неопходно и обавезно у случајевима хитних интервенција,
-Не окупљати се у канцеларијама, више од 2-3 особе, а препорука је да у једној просторији не седи више од 1 особе,
-Не одржавати састанке, осим путем телефона или e-mail-a,
-Растојање одржавати на безбедној удаљености од 2 м од друге особе.

4. Налаже се запоспенима да:
-Редукују контакте са странкама и корисницима услуга Предузећа,
-Странке и кориснике услуга Предузећа упутити на телефонску и електронску комуникацију,
-Странке и кориснике услуга Предузећа упутити на електронско глаћање услуга.

5. Организација рада у Предузећу током ванредног стања:
-Радио време Предузећа је редовно од 00:00-15:00 часова, с тим што ће 50% запослених пocao обављати од куће по препоруци председика PC, Владе PC и ресорног министарства тј. сви они који се налазе у осетљивим групама (мајке са децом испод 12 година, хронични болесници, онколошки пацијенти и др.). Преосталих 50% запослених који пocao обављају у просторијама Предузећа организоваће рад тако да ћe у једној канцеларији седети по један запослени.
-Шалтер у предузеhу се затвара све док не буде укинуто ванредно стање.
-Унутар предузећа смањити директну комуникацију, комуницирати путем телефона и e-mail-a.
-Запослени који посао обављају од кyhe, комуницираће путем телефона и e-mail-a. Надзор над њиховим радом вршиће запослени који ћe решењем бити одређен, а ако пocao буде захтевао дужни су дођу на позив надређеног руководиоца у просторије Предузећа.

У складу са препорукама надлежних институција и налозима Градског штаба за ванредно стање, наложене мере ће бити кориговане и редуковане о чему ће запослени благовремено да буду обавештени путем огласне табле и службених e-mail-ова.

Лица задужена за спровођење наложених мера:
-Лице задужено за набавку и расподелу заштитне опреме и дезинфекционих средстава – Марија Ракочевић, правник.
-Лице задужено за набавку и контролу средстава за личну хигијену – Мирјана Рајичић, секретар.
-Лице задужено за контролу хигијене у просторијама Предузећа – Миломир Сворцан, дипл. Правник.

Руководиоци служби задужени за поштовање наложених мера од стране запослених, корисника простора Предузећа, корисника услуга Предузећа и странака:
-Миломи Сворцан, извршни директор
-Сања Филиповић Ћук
-Славица Петровић
-Иван Тановић

 

Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ Краљево
ДРАГАНА БИКИЋ, дипл. инж. арх
в.д. директора