МЕРЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ  НАСТАНКА И ШИРЕЊА ВИРУСА

МЕРЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ  НАСТАНКА И ШИРЕЊА ВИРУСА ,,Covid – 19“ У ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ ,,ГРАДСКО СТАМБЕНО“, КРАЉЕВО

На основу Одлуке о проглашењу ванредне ситуације на територији града Краљева од стране Градоначелника, др Предрага Терзића, почев од 05.07.2020. године у 7,00 сати, услед погоршања епидемиолошке ситуације изазване ширењем заразне болести ,,Covid-19“, а сходно члану 9а Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести ,,Covid – 19“, доносе се следеће

МЕРЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ  НАСТАНКА И ШИРЕЊА ВИРУСА ,,Covid – 19“ У ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ ,,ГРАДСКО СТАМБЕНО“, КРАЉЕВО

 1. Налаже се појачана и редовна лична хигијена запослених и корисника просторија Предузећа, као и лична заштита, и то:
-Обавезно ношење заштитних маски и поштовање физичке дистанце од два метра,
-Дезинфекција обуће при уласку у Управну зграду,
-Што чешће прање руку сапуном и топлом водом,
-Не додиривање очију, уста и носа неопраним рукама,
-Не размењивање хране и не коришћење истих чаша и флашица за воду,
-Употребљавање папирнатих марамица и убруса и одлагање, после употребе, у корпе за отпатке,
-Отварање прозора како би се канцеларијски простор редовно проветравао.

2. Налаже се појачана хигијена у просторијама Предузећа:
-Налаже се фирми која имa уговор са овим Предузећем да детаљније чисти све радне површине, кваке, прекидаче и рукохвате дезинфекционим средствима, свакодневно,
-Наложе се редовно проветравање канцеларијских просторија свим запосленима који те просторије користе,
-Налаже се набавка додатних средстава за хигијену, као и средстава за личну хигијену, личну заштиту и дезинфекцију који ће бити подељени свим запосленима (сапун, убрус, заштитне маске, хируршке рукавице, алкохол и сл.).

3. Налаже се ограничено кретање запослених и окупљање у канцеларијама:
-Радно време проводити у просторијама Предузећа, тј. у канцеларијама,
-Редуковати изласке на терен, односи се на запослене у техничкој служби и служби одржавања,
-Излазити на терен када је то неопходно и обавезно у случајевима хитних интервенција,
-Забрањује се окупљање у канцеларијама више од 5 особа, ако није могуће да се обезбеди физичка дистанца од два мета и одговарајуће мере личне заштите,
-Не одржавати састанке, осим путем телефона или е-mail-a,
-Растојање одржавати на безбедној удаљености од 2 метра од друге особе.

4. Налаже се запосленима да:
-Редукују контакте са странкама и корисницима услуга Предузећа,
-Странке и кориснике услуга Предузећа упутити на телефонску и електронску комуникацију,
-Странке и кориснике услуга Предузећа упутити на електронско плаћање услуга.

5. Организација рада у Предузећу током ванредног стања:
-Радно време Предузећа је редовно од 7:00-15:00 часова
-Унутар предузећа смањити директну комуникацију, комуницирати путем телефона и e-mail-а.

У складу са препорукама надлежних институција и налозима Градског штаба за ванредно стање, наложене мере ће бити кориговане и редуковане о чему ће запослени благовремено да буду обавештени путем огласне табле и службених е-mail-ова.

Лица задужена за спровођење наложених мера:
Координатор за сарадњу са Градским штабом за ванредне ситуације задужен пуну примену и спровођење мера заштите током пандемије – Мирјана Лишанин Гостиљац, дипл.економиста.
Лице задужено за набавку и расподелу заштитне опреме и дезинфекционих средстава – Марија Ракочевић, правник.
Лице задужено за набавку и контролу средстава за личну хигијену – Мирјана Рајичић, секретар.
Лице задужено за контролу хигијене у просторијама Предузећа – Милимир Сворцан, дипл. правник.

Руководиоци служби задужени за поштовање наложених мера од стране запослених, корисника простора Предузећа, корисника услуга Предузећа и странака:
Милимир Сворцан, Извршни директор
Сања Филиповић Ћук
Славица Петровић
Иван Тановић

в.д директора
Драгана Бикић, дипл.инж.арх.

У Краљеву, 06.07.2020.

Поштоване колеге, поштовани сарадници и корисници услуга Предузећа будимо одговорни према себи и другима, будимо јединствени, солидарни и толерантни!!!
Поштујмо донете мере, како бисмо заштитили и себе и друге!!!

GSKV Мере за спречавање ширења вируса jul 2020