НА 18. СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА ИЗГЛАСАНЕ ТАЧКЕ ИЗ ОБЛАСТИ СТАНОВАЊА

НА 18. СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА ИЗГЛАСАНЕ ТАЧКЕ ИЗ ОБЛАСТИ СТАНОВАЊA

На 18. седници Скупштине града Краљева одборници изгласали и три тачке које регулишу област становања.

Донесена је одлука о минималним износима трошкова инвестиционог одржавања и текућег одржавања заједничких делова зграде, као и минимални износ накнаде за принудно постављеног професионалног управника за оне стамбене заједнице које још увек нису изабрале управнике.
Доношењем одлука о утврђивању минималног износа трошкова текућег одржавања заједничких делова зграде, инвестиционог одржавања заједничких делова зграде, кућном реду, али и о минималном износу накнаде за принудно постављеног професионалног управника, на територији Града Краљева Закон о становању и одржавању зграда , који је ступио на снагу прошле године, коначно може да се примењује у целини.
Закон је предвидео да локалне самоуправе, треба да донесу низ одлука из своје надлежности, утврде минималне износе за текуће и инвестиционо одржавање, кућном реду али и изноз за услуге професионалног управника за оне стамбене заједнице које не буду изабрале управника волонтера из својих редова.

Власници станова и локала, у зградама без лифта, за текуће одржавање заједничких делова зграде мораће убудуће месечно да издвајају у заједничку касу 270,оо динара, а у зградама са лифтом 350,оо динара. У питању су минимални износи, а уколико се договоре и реше да своју зграду доведу у ред у што краћем року, могу определити веће износе од прописаних.
Власници станова и локала у зградама без лифта за инвестиционо одржавање заједничких делова зграде мораће да издвајају по квадратном метру стана од 3,01 до 7,54 динара у зависности од старости зграде односно у зградама са лифтом од 2,32 до 5,80 динара. Комплетан предлог ценовника објављујемо у наставку.
Власници станова који до сада (рок је истекао у децембру 2017. године) нису регистровали стамбену заједницу и изабрали управника волонтера из својих редова или вођење поверили професионалном управнику, могу (ако их већ није) очекивати контролу од стране комуналне инспекције. Инспекција оставља рок од 30 дана, да станари региструју Стамбену заједницу. Уколико то не учине у остављеном року добиће принудног управника а казне су и до 50.000 динара.

“Јавно предузеће „Градско стамбено“ Краљево је потпуно спремно дочекало Закон и током 2017. године стамбеним заједницама које имају уговор са овим предузећем пружало је услуге текућег и инвестиционог одржавања и услуге своја два професионална управника. Број склопљених уговора се значајно увећао у 2018. години”, рекла је за Краљево Онлајн Драгана Бикић, директорка Јавног предузећа “Градско стамбено” Краљево. Како са овим предузећем закључити уговор и остале додатне информације о свим активностима можете добити на телефон 036.332.200 и на порталу предузећа www.gskv.rs.
ИЗВОД ИЗ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ МИНИМАЛНОГ ИЗНОСА ТРОШКОВА ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ЗАЈЕДНИЧКИХ ДЕЛОВА ЗГРАДЕ

ИЗВОД ИЗ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ МИНИМАЛНОГ ИЗНОСА ТРОШКОВА ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗАЈЕДНИЧКИХ ДЕЛОВА ЗГРАДЕ

ИЗВОД ИЗ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ МИНИМАЛНОГ ИЗНОСА НАКНАДЕ ЗА ПРИНУДНО ПОСТАВЉЕНОГ ПРОФЕСИОНАЛНОГ УПРАВНИКА