НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА ИЗДАВАЊЕ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ КРАЉЕВО, РАСПОЛАЖЕ СТАНОВИМА, ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРИМА И ГАРАЖАМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ НА НАЈАТРАКТИВНИЈИМ ЛОКАЦИЈАМА У КРАЉЕВУ

Пословни простор у Улици Олге Милутиновић бр. 1(Л-3), укупне површине 16,73м², по цени од 7.800,00 динара, без урачунатог пореза на додату вредност.

Локал у Улици Карађорђевој бр. 38, површине 7,39 м², по цени од 5.200,00 динара без урачунатог ПДВ-а.

Магацински простор у Улици Рада Вилотијевића 1-3, површине 55,96 м², по цени од 10.200,00 динара, са урачунатим порезом на додату вредност.

Додатне информације о условима издавања непокретности у закуп, у смислу документације коју је потребно доставити уз понуду, можете сазнати на број телефона 036.332.200, лично у просторијама Јавног предузећа „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Краљево, у Улици цара Лазара бр. 84а  и на сајту www.gskv.rs и www.kraljevo.org.“