НОВЕ МЕРЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ШИРЕЊА ВИРУСА

МЕРЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ НАСТАНКА И ШИРЕЊА ВИРУСА „COVID-19“ У ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ КРАЉЕВО

1. Налаже се појачана и редовна лична хигијена запослених и корисника просторија Предузећа:
– Дезинфекција обуће при уласку у Управну зграду,
– Што чешће прање руку сапуном и топлом водом,
– Не додиривање очију, уста и носа неопраним рукама,
– Не размењивање хране и не коришћење истих чаша и флашица за воду,
– Употребљавање папирнатих марамица и убруса и одлагање, после употребе, у корпе за отпатке,
– Отварање прозора како би се канцеларијски простор редовно проветравао.

2. Налаже се појачана хигијена у просторијама Предузећа:
– Налаже се фирми која има уговор са овим Предузећем да детаљније чисти све радне површине, кваке, прекидаче и рукохвате дезинфекционим средствима, свакодневно,
Налаже се редовно проветравање канцеларијских просторија свим запосленима који те просторије користе,
– Налаже се набавка додатних средстава за хигијену, као и средстава за личну хигијену, личну заштиту и дезинфекцију који ће бити подељени свим запосленима (сапун, убрус, заштитне маске, хируршке рукавице, алкохол и сл.).

3. Налаже се ограничено кретање запослених и окупљање у канцеларијама:
– Радно време проводи у просторијама Предузећа, тј. у канцеларијама,
– Редуковати изласке на терен, односи се на запослене у техничкој служби и служби одржавања,
– Излазити на терен када је то неопходно и обавезно у случајевима хитних интервенција,
– Не окупљати се у канцеларијама, више од 2-3 особе, а препорука је да у једној просторији не седи више од једне особе,
– Не одржавати састанке, осим путем телефона или e-mail-a,
– Растојање одржавати на безбедној удаљености од 2 метра од друге особе.

4. Налаже се запосленима да:
– Редукују контакте са странкама и корсницима услуга Предузећа,
– Странке и кориснике услуга Предузећа упутити на телефонску и електронску комуникацију,
– Странке и кориснике услуга Предузећа упутити на електронско плаћање услуга.

5. Организација рада у Предузећу током ванредног стања:
– Радно време Предузећа од 1. априла 202. године је од 07:00 до 13:00 сати, с тим што ће 50% запослених посао обављати од куће по препоруци председника Републике Србије, Владе РС и ресорног министарства тј. сви они који се налазе у осетљивој групи (мајке са децом испод 12 година, хронични болесници, онколошки пацијенти и др.). Преосталих 50% запослених који посао обављају у просторијама Предузећа организоваће рад тако да ће у једној канцеларији седети по један запослени.
– Шалтер у предузећу је почео да ради за наплату услуга овог Предузећа сваког радног дана у периоду од 07:00 до 13:00 сати.
– Унутар предузећа смањити директну комуникацију, комуницирати путем телефона и e-mail-a.
– Запослени који посао обављају од куће, комуницираће путем телефона и e-mail-a. Надзор над њиховим радом вршиће запослени који ће решењем бити одређен, а ако посао буде захтевао дужни су да дођу на позив надређеног руководиоца у просторије Предузећа.

У складу са препорукама надлежних институција и налозима Градског штаба за ванредно стање, наложене мере ће бити кориговане и редуковане о чему ће запослени благовремено да буду обавештени путем огласне табле и службених  e-mail-ова.

Лица задужена за спровођење наложених мера:

Лице задужено за набавку и расподелу заштитне опреме и дезинфекционих средстава – Марија Ракочевић, правник.
Лице задужено за набавку и контролу средстава за личну хигијену – Мирјана Рајичић, секретар.
Лице задужено за контролу хигијене у просторијама Предузећа -Милимир Сворцан, дипл. правник.
Руководиоци служби задужени за поштовање наложених мера од стране запослених, корисника простора Предузећа, корисника услуга Предузећа и странака:
Милимир Сворцан, извршни директор
Сања Филиповић Ћук
Славица Петровић
Иван Тановић

У Краљеву, 22.04. 2020.

в.д. директора
Драгана Бикић дипл. инж. арх.