ОБАВЕШТЕЊЕ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ И ПОЗИВ НА РАЗГОВОР

Конкурсна комисија Јавног предузећа „Градско стамбено“ Краљево објављује обавештење и позив на развовор – интервју, за радно место Шеф рачуноводства.

GSKV Obaveštenje testiranje šef računovodstva