ОБАВЕШТЕЊЕ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ

КОНКУРСНА КОМИСИЈА ОБЈАВЉУЈЕ РЕЗУЛТАТЕ ЗА ПРИЈЕМ САМОСТАЛНОГ СТРУЧНОСТ САРАДНИКА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА

Конкурсна комисија образована Решењем в.д. директора Јавног предузећа ”Градско стамбено”, Краљево, бр. 443 од 16.03.2021. године, у складу са  чланом 10. став 2. Правилника о начину и поступку запошљавања у Јавном предузећу „Градско стамбено“ Краљево бр. 2068/3-1 од 11.10.2019. године објављује  следеће                  ОБАВЕШТЕЊЕ
На основу извршеног тестирања кандидат Томислав Дугалић из Краљева, који је једини поднео благовремену и потпуну пријаву на Јавни конкурс за  заснивања радног односа на неодређено време за радно место: Самостални стручни сарадник за управљање пројектима, је остварио укупно 27 бодова, тако да је остварио право на приступ интервјуу.

Конкурсна комисија позива  кандидата Томислава Дугалића из Краљева на разговор (интервју), на коме ће бити утврђена знања, способности, интереси и мотивација кандидата за рад у Предузећу.

Разговор (интервју) ће бити одржан дана 05.04.2021. године, са почетком у 11 часова, у Управној згради Предузећа, Улица цара Лазара бр. 84а, у Краљеву.

 КОНКУРСНА  КОМИСИЈА