ОБРАСЦИ И САГЛАСНОСТ – ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА

ОБРАСЦИ И САГЛАСНОСТ ЗА РАДНО МЕСТО ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА

Јавно предузеће „Градско стамбено“ Краљево, расписало је конкурс за ШЕФА РАЧУНОВОДСТВА, (објављено у листу Ибарске новости од 17.12.2021. године).

Заинтересовани кандидати, поред потребне документације треба да попуне, потпишу и доставе и ПРИЈАВУ и САГЛАСНОСТ.

Обрасци се налази на следећем линку:

GSKV ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС И САГЛАСНОСТ 17 dec. 2021