ОБУСТАВЉА СЕ ПОСТУПАК КОНКУРСА

ОБУСТАВЉА СЕ ПОСТУПАК ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА РАДНО МЕСТО РЕФЕРЕНТ ЗА УПРАВЉАЊЕ НЕКРЕТНИНАМА И МАРКЕТИНГ

Јавно предузеће “Градско стамбено“ Краљево доноси ОДЛУКУ о обустави поступка о спровођењу Јавног конкурса ради заснивања радног односа у Предузећу за радно место: Референт за управљање некретнинама и маркетинг, који је у циљу закључења уговора о раду на неодређено време, објављен дана 02.06.2021. године на огласној табли и интернет страници Јавног предузећа „Градско стамбено“, Краљево и на огласној табли и  интернет страници Националне службе за запошљавање – Филијала Краљево.

КОМПЛЕТАН  ТЕКСТ ОДЛУКЕ СА ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ можете прочитати на следећем линку:

GSK JAVNI KONKURS-OBUSTAVA 14 jun 2021