ОДГОВОРИ УДРУЖЕЊУ „ЕКСКЛУЗИВНО ОТКРИЋЕ“

ОДГОВОРИ ПО ЗАХТЕВИМА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА ТРАЖИОЦУ ИНФОРМАЦИЈА УДРУЖЕЊУ „ЕКСКЛУЗИВНО ОТКРИЋЕ“ ИЗ ЛЕСКОВЦА
Јавном предузећу „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ Краљево, електронском поштом 21. маја обратило се удружење грађана „Ексклузивно откриће“ из Лесковца са 10 (десет) захтева за приступ информацијама од јавног значаја.
Одговори по Захтевима који су заведени у деловодник 2. јуна под бројевима 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798 и 799, у законском року су 3. јуна прослеђени електронском поштом и препорученим писмом на адресу подносиоца захтева.
Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ Краљево
03.06.2020. године