ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА О АНГАЖОВАЊУ ЛИЦА ВАН РАДНОГ ОДНОСА

Јавно предузеће „Градско стамбено“ Краљево у поступку ангажовања лица ван радног односа у Јавном предузећу „Градско стамбено“ Краљево, Уговор о делу чији су предмет послови сачињавања налаза и мишљења од стране вештака грађевинске струке, додељује понуђачу Живојину Миленковићу.

Комплетан текст Одлуке о додели,  налази се на следећем линку

Odluka o dodeli Ugovora