ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА О АНГАЖОВАЊУ ЛИЦА ВАН РАДНОГ ОДНОСА

Јавно предузеће „Градско стамбено“ Краљево, у поступку ангажовања лица ван радног односа објављује Уговор о обављању привремених и повремених послова.

GSKV Odluka o dodeli ugovora 6 jan 2022