ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА О АНГАЖОВАЊУ ЛИЦА ВАН РАДНОГ ОДНОСА

Јавно предузеће „Градско стамбено“ Краљево, у поступку ангажовања лица ван радног односа објављује Уговор о обављању привремених и повремених послова.

GSKV odluka o dodeli ugovora 5 jan 2023