ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – СУДСКИ ВЕШТАК

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

У  поступку  ангажовања лица ван радног односа у Јавном предузећу „Градско стамбено“ Краљево,  комисија је донела одлуку  за Уговор о делу чији  су предмет  послови процене тржишне вредности непокретности којима располаже Јавно предузеће “Градско стамбено“, Краљево, у складу са међународним стандардима финансијског извештавања.

Комплетан текст одлуке налази се на следећем линку

GSKV -UGOVOR O DELU – ODLUKA 25 jun 2021