ОГЛАС – ИЗДАВАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ


Јавнбо предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ Краљево објаљује ЈАВНИ ОГЛАС  о спровођењу поступка прикупљања писаних понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини града Краљева

Град Краљево даје у закуп непокретности које су у јавној својини града Краљева, путем прикупљања писаних понуда, и то следеће пословне и гаражне просторе:

1. Пословни простор:
1.3. Пословни простор у Улици Карађорђевој бр. 38/3, (7,39м²), по почетној цени од 3.040,82 дин.  без ПДВ,
1.4. Пословни простор у Улици Рада Вилотијевића бр. 1-3, магацински простор, (55,96м²), по почетној цени од 4.934,20 дин. без ПДВ-а,
1.9. Пословни простор (магацински простор), у Улици Милоша Великог, П-2, (6,74м²), по почетној цени од 792,39 динара без ПДВ-а.

2. Гаражни простор:
2.2. Танаска Рајића бр. 13
– Гаража број 2, (21,35 м²), по почетној цени од  1.506,01 динар без ПДВ-а,
2.3. Милоша Великог
– Гаража број 26, (11,60м²) по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 27, (11,00 м², по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 32, (11,53 м²), по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а,
–  Гаража број 33 (11,00 м²), по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 34 (11,00 м²), по почетној цени од 969,92динара без ПДВ-а,
– Гаража број 35 (11,00 м²), по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 36 (11,29 м²), по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 37 (11,00 м²), по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 38 (11,41 м²), по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 39 (11,41 м²), по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 40 (11,29 м²), по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 42 (11,41 м²), по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а.

3. Пословни простор
3.1. Пословни простор у Улици цара Лазара бр. 58/13, (Л-5),  (26,73 м²), по почетној цени од 20.425,o1 дин. без ПДВ-а. 0,00 динара са урачунатим ПДВ-ом.

4. Пословни простор
4.2. Стамбено пословна зграда (195 м²), по почетној цени од 137.500,ooдинара без ПДВ-а.

5. Пословни простор
5.2. Пословни простор у Улици цара Лазара бр.61, у Краљеву, Л-22, (4,84 м²), по почетној цени од 4.958,34 динара без ПДВ-а.

6. Пословни и гаражни простор
6.1. Пословни простор у Улици Омладинска бр. 30, Л-2, (25,15м²), по почетној цени од 49.333,34 динара без ПДВ-а,
6.3. Гаража број 4, у улици Мире Драгишића број 10-14,  (19,60 м²), по почетној цени од 1.666,67 динара без ПДВ-а.

7. Пословни простор
7.1. Пословни простор у улици Октобарских жртава бр. 46, (146,33 м²), по почетној цени од 137.600,00 динара са урачунатим ПДВ-ом.

8. Пословни простор
8.1. Пословни простор, локал бр. 3, у објекту бр. 1, (8,48 м²), по почетној цени од 3.600,oo динара са урачунатим ПДВ-ом.
8.2. Пословни простор, локал бр. 4, у објекту бр. 1, (33,78 м²), по почетној цени од 11.800,00 динара са урачунатим ПДВ-ом.
8.3. Пословни простор, локал бр. 5, у објекту бр. 1, (16,53 м²), по почетној цени од 7.000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом.
8.4. Пословни простор, локал бр. 6, у објекту бр. 1, (10,93 м²), по почетној цени од 4.700,00 динара са урачунатим ПДВ-ом.
8.5. Пословни простор, локал бр. 7, у објекту бр. 1, (4,11 м²), по почетној цени од 2.300,00 динара са урачунатим ПДВ-ом.

Предметни пословни и гаражни простори, изузев пословних простора под редним бројем 8 ( 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5;) се дају у закуп на одређено време, на период до 10 (десет) година.

Пословни простори под редним бројем 8 ( 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5;) се дају у закуп на одређено време и то до почетка реконструкције објекта у коме се налазе.

Понуде се подносе Комисији за спровођење поступка давања у закуп непокретности у јавној својини града Краљева, на адресу: Улица цара Лазара бр. 84а, 36000 Краљево, са назнаком:

„Понуда за закуп непокретности у јавној својини града Краљева (са ознаком пословног или гаражног простора на који се понуда односи) – НЕ ОТВАРАТИ ”, у затвореној коверти, путем  поштанске пошиљке или личном предајом у пословним просторијама  Јавног предузећа „Градско стамбено“, Краљево, канцеларија бр.13, у периоду од 07.00 до 15.00 часова.

 

Понуде предметних непокретности се предају до петка 22.10.2021.године, до 11.00 часова.

КОМПЛЕТАН ТЕКСТ ОГЛАСА МОЖЕТЕ ПРОЧИТАТИ НА СЛЕДЕЋЕМ ЛИНКУ

GSKV Oglas 8 okt 2021

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА КРАЉЕВА