ОГЛАС ЗА ИЗДАВАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ

„ГРАДСКО СТАМБЕНО“ КРАЉЕВО РАСПИСУЈЕ ОГЛАС ЗА ИЗДАВАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ ГРАДА КРАЉЕВА

Град Краљево даје у закуп непокретности које су у јавној својини града Краљева, путем прикупљања писаних понуда, и то следеће пословне и гаражне просторе:

 1. Пословни простор:
  1.3. Пословни простор у Улици Карађорђевој бр. 38/3, 7,39 м², по почетној цени од 3.040,82 РСД без ПДВ-а,
  2.2. Танаска Рајића бр.13
  – Гаража број 2, 21,35 м², по почетној цени од  1.506,о1 РСД без ПДВ-а.
  2.3. Милоша Великог
  – Гаража број 27, 11,00 м², по почетној цени од 969,92 РСД, без ПДВ-а,
  – Гаража број 32, 11,53 м², по почетној цени од 969,92 РСД, без ПДВ-а,
  – Гаража број 33, 11,00 м², по почетној цени од 969,92 РСД, без ПДВ-а,
  – Гаража број 34, 11,00 м², по почетној цени од 969,92 РСД, без ПДВ-а,
  – Гаража број 35, 11,00 м², по почетној цени од 969,92 РСД, без ПДВ-а,
  – Гаража број 36, 11,29 м², по почетној цени од 969,92 РСД, без ПДВ-а,
  – Гаража број 37, 11,00 м², по почетној цени од 969,92 РСД, без ПДВ-а,
  – Гаража број 38, 11,41 м², по почетној цени од 969,92 РСД, без ПДВ-а,
  – Гаража број 39, 11,41 м², по почетној цени од 969,92 РСД, без ПДВ-а,
  – Гаража број 40, 11,29 м², по почетној цени од 969,92 РСД, без ПДВ-а,
  – Гаража број 42, 11,41 м², по почетној цени од 969,92 РСД, без ПДВ-а.
 2. Пословни простор
  5.2. Пословни простор у Улици цара Лазара бр. 61, 4,84 м², по почетној цени од 4.250,00 РСД, без ПДВ-а.
 3. Пословни простор
  7.1. Пословни простор у улици октобарских жртава бр. 46, 146,33 м², по почетној цени од 82.560,00 РСД,
  7.2. Пословни простор у Улици цара Лазара бр. 72/13, 39,52 м², (19,57м² + 19,95 м²), по почетној цени од 42.000,00 РСД, са урачунатим ПДВ-ом.
 4. Пословни простор
  8.3. Пословни простор, локал бр. 5, у објекту бр. 1, 16,53 м², по почетној цени од 4.200,00  РСД, са урачунатим ПДВ-ом.
 5. Пословни простор
  9.1. Пословни простор у Улици омладинској бр. 28, Л-5, 108,93 м², (78,17м² + 30,76 м²), по почетној цени од 197.600,00 РСД, са урачунатим ПДВ-ом.
 6. Пословни простор
  10.1. Пословни простор у Улици омладинској бр. 26, Л-3, 27,41 м², (16,58 м² + 10,83 м²), по почетној цени од 80.600,00 динара са урачунатим ПДВ-ом.
  10.2 Пословни простор у Улици цара Душана бр. 53-57, 51,08 м², по почетној цени од 90.000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом.
 7. Стан
  11.1. Стан бр. 34, у Улици Рада Вилотијевића бр. 3, 39,47 м², по почетној цени од 5.650,00 динара.

Предметни пословни и гаражни простори, као и оглашени стан, изузев пословног простора под редним бројем 8.3, се дају у закуп на одређено време, на период до 10 (десет) година.

Пословни простор под редним бројем  8.3 се даје у закуп на одређено време и то до почетка реконструкције објекта у коме се налази.

Понуде се подносе Комисији за спровођење поступка давања у закуп непокретности у јавној својини града Краљева, на адресу: Улица цара Лазара бр. 84а, 36 000 Краљево, са назнаком:
„Понуда за закуп непокретности у јавној својини града Краљева (са ознаком пословног или гаражног простора, односно стана на који се понуда односи) – НЕ ОТВАРАТИ ”, у затвореној коверти, путем  поштанске пошиљке или личном предајом у пословним просторијама  Јавног предузећа „Градско стамбено“, Краљево, канцеларија бр. 13, у периоду од 07.00 до 15.00 часова.

Понуде предметних непокретности се предају до понедељка 06.06.2022. године, до 11.00 часова.
КОМПЛЕТАН ТЕКСТ ОГЛАСА МОЖЕТЕ ПРОЧИТАТИ НА СЛЕДЕЋЕМ ЛИНКУ

GSKV – JAVNI OGLAS – 25.05.2022.

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП
НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА КРАЉЕВА
Број: Сл. 39-2/2022 од 25.05.2022. године