ОГЛАС ЗА ИЗДАВАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ

„ГРАДСКО СТАМБЕНО“ КРАЉЕВО РАСПИСУЈЕ ОГЛАС ЗА ИЗДАВАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ ГРАДА КРАЉЕВА

Комисија за спровођење поступка давања у закуп непокретности у јавној својини града Краљева, објављује     ЈАВНИ ОГЛАС за давање у закуп непокретности у јавној својини града Краљева

Град Краљево даје у закуп непокретности које су у јавној својини града Краљева, путем прикупљања писаних понуда, и то следеће пословне и гаражне просторе:
1. Пословни простор:
1.3. Пословни простор у Улици Карађорђевој бр. 38/3, 7,39м², по почетној цени од 3.040,82 динара без ПДВ-а,
1.4. Пословни простор у Улици Рада Вилотијевића бр. 1-3, магацински простор, 55,96м²,  по почетној цени од 4.934,2о динара без ПДВ-а,

2. Гаражни простор:
 2.2.Танаска Рајића бр. 13
– Гаража број 2, 21,35 м², по почетној цени од  1.506,01 динар без ПДВ-а,
2.3. Милоша Великог
– Гаража број 27, 11,00 м², по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 32, 11,53 м², по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 33, 11,00 м², по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 34, 11,00 м², по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 35, 11,00 м², по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 36, 11,29 м², по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 37, 11,00 м², по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 38, 11,41 м², по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 39, 11,41 м², по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 40, 11,29 м², по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 42, 11,41 м², по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а,

3. Пословни простор
3.1. Пословни простор у Улици цара Лазара бр. 58/13, (Л-5), 26,73 м², по почетној цени од 20.425,01 динар а без ПДВ-а,
3.2. Пословни простор у Улици октобарских жртава бр. 41, (Л-2), 19 м², по почетној цени од 3.500,00 динара са урачунатим ПДВ-ом.

4. Пословни простор
4.2. Стамбено пословна зграда, објекат бр. 1, у Улици омладинској, 107 м², по почетној цени од 150.000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом,

5. Пословни простор
5.2. Пословни простор у Улици цара Лазара бр. 61, Л-22, по почетној цени од 4.250,00 динара без ПДВ-а,

6. Гаражни простор
6.3. Гаража број 4, у улици Мире Драгишића број 10-14, 19,60 м², по почетној цени од 1.500,00 динара са урачунатим ПДВ-ом,

7. Пословни простор
7.1. Пословни простор у улици Октобарских жртава бр. 46, 146,33 м², по почетној цени од 96.320,00 динара са урачунатим ПДВ-ом,
7.2. Пословни простор у Улици цара Лазара бр. 72/13, 39,52 м², /приземље 19,57 м², подрум 19,95 м²/, по почетној цени од 60.000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом,

8. Пословни простор
8.3. Пословни простор, локал бр. 5, у објекту бр. 1, 16,53 м², по почетној цени од 5.600,00 динара са урачунатим ПДВ-ом,

9. Пословни простор
9.1. Пословни простор у Улици Омладинској бр. 28, Л-5, 108,93 м², приземље 78,17 м², подрум 30,76 м², по почетној цени од 247.000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом,

10. Гаражни простор
10.1. Гаража број 34, у Улици цара Душана број 53-57, 14,58 м², по почетној цени од 2.600,00 динара са урачунатим ПДВ-ом.

Понуде се подносе Комисији за спровођење поступка давања у закуп непокретности у јавној својини града Краљева, на адресу: Улица цара Лазара бр. 84а, 36 000 Краљево, са назнаком:

„Понуда за закуп непокретности у јавној својини града Краљева (са ознаком пословног или гаражног простора на који се понуда односи) – НЕ ОТВАРАТИ”, у затвореној коверти, путем  поштанске пошиљке или личном предајом у пословним просторијама  Јавног предузећа „Градско стамбено“, Краљево, канцеларија бр. 13, у периоду од 07.00 до 15.00 часова.

КОМПЛЕТАН ТЕКСТ ОГЛАСА НАЛАЗИ СЕ НА СЛЕДЕЋЕМ ЛИНКУ

GSKV Izdavanje nepokretnosti 4 feb 2022