ПОБОЉШАНИ УСЛОВИ СТАНОВАЊА

Већ видљиви, први позитивни, резултати код стамбених заједница које су ушле у систем текућег одржавања “Градског стамбеног”

Само три месеца након потписивања уговора по којем је Стамбена заједница у насељу Моше Пијаде број 30, текуће одржавање зграде поверила Јавном предузећу “Градско стамбено” Краљево, први резултати су већ видљиви.

Вишегодишњи проблем испуцалих зидова на техничкој вертикали канала за одлагање смећа у улазу стамбене зграде у насељу Моше Пијаде број 30 је саниран.
“Постојећи оштећени зидови су порушени, президани, увезани ојачањем и окречени.Такође, поправљене су олучне вертикале, урађено је темељно чишћење наталожених нечистоћа између тротоара И фасадних зидова по ободу зграде, након чега је у слојевима нанет изолациони премаз како би се спречио продор атмосферске воде у подрумске просторије. Степенишна расвета је поправљена и допуњена штедљивим сијалицама, улазни портал је ојачан, интерфон је стављен у функцију, а извршен је и редован годишњи преглед лифтова након ког ће се кренути у отклањање недостатака уочених од стране надлежне стручне институције” изјавио је шеф службе одржавања Иван Тановић.

“Направили смо добру одлуку када смо текуће одржавање поверили Јавном предузећу “Градско стамбено” Краљево. То се видело већ при самом потписивању уговора, када је вишечлана екипа “стамбеног” дошла у зграду и стручно је прегледала од подрума до крова. Ништа им није промакло, чак су нам скренули пажњу и на неке недостатке које ми, иако овде живимо годинама, нисмо ни примећивали” рекао је за портал Kraljevo oline управник ове стамбене заједнице Дејан Луковић.
Ово су наше прве активности у овој згради. Резултати су видљиви, а власници станова задовољни. Наш циљ, као предузећа, и јесте да сав посао и одговорност око одржавања зграда преузмемо на себе. Урадили смо предмер и предрачун неопходних радова, спровели поступак набавке за избор извођача као и стручни надзор над извођењем радова, те на тај начин у потпуности извршили услугу сходно закону и свим прописима који дефинишу ову област и растеретили станаре и управника стамбене заједнице било какве обавезе и одговорности. Напоменула бих да је вредност радова који следе, а тичу се отклањања недостатака код лифтовских постројења већа од до сада уплаћене и расположиве суме за текуће оџавање на рачуну ове стамбене заједнице, али ћемо ми уложити сопствена средства, која ће нам бити рефундирана, а као одраз професионалног односа према стамбеним заједницама, јер нам је безбедност грађана на првом месту”, рекла је Драгана Бикић, директорка Јавног предузећа “Градско стамбено” Краљево.

извор Kraljevo Online