ПОСЛОВНИ ПРОСТОР

СПИСАК ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА КОЈИМA РАСПОЛАЖЕ Ј.П. ГРАДСКО СТАМБЕНО

Ин.бр. Адреса Подрум Приземље Спрат Површина
153 Милоша Великог 62/2 - 4,97 м2 - 4,97 м2
154 Милоша Великог П-2 - 6,74 м2 - 6,74 м2
147 Милоша Великог Л-6 - - 13,43 м2 13,43 м2
149 Милоша Великог Л-22 - - 13,43 м2 14,06 м2
150 Милоша Великог Л-23 - - 13,30 м2 13,30 м2
151 Милоша Великог Л-33 - - 13,30 м2 13,30 м2
152 Милоша Великог Л-34 - - 13,58 м2 13,58 м2
126 Карађорђева 38 - 7,39 м2 - 7,39 м2
130 Карађорђева 34/2 22,48 м2 23,28 м2 - 45,76 м2
114 Карађорђева 224 - 89,61 м2 - 89,61 м2
136 Ибарска б.б. - 9,02 м2   9,02 м2
137 Рада Вилотијевића 1-3 55,96 м2 - - 55,96 м2
170 Танска Рајића Л-29 6,35 м2 - - 6,35 м2
169 Танаска Рајића Л-19 25,10 м2 27,22 м2 26,46 м2 78,78 м2
96 Београдска 29 - 22,37 м2 - 22,37 м2
97 Београдска 29 - 33,63 м2 - 33,63 м2
106 Цара Душана 53 Л-3 - 38,27 м2 - 28,27 м2
105 Цара Душана 53 Л-5 - 31,39 м2 - 31,39 м2
107 Цара Душана 53 Л-4 - 31,39 м2 - 31,39 м2
108 Цара Душана 57 Л-2 - 51,10 м2 - 51,10 м2
109 Цара Душана 57 Л-1 - 50,98 м2 - 50,98 м2
161 27. марта 26 Л-3 - 71,73 м2 - 71,73 м2
163 27. марта 26 Л-7 - 71,45 м2 - 71,45 м2
162 27. марта 26 Л-4 - 71,73 м2 - 71,73 м2
121 Олге Милутиновић 1 Л-3 - 16,73 м2 - 16,73 м2
120 Олге Милутиновић 1 Л-4 - 16,51 м2 - 16,51 м2
123 Војводе Степе Блок Б 36,35 м2 33,39 м2 - 69,74 м2
95 Војводе Степе 41 - 147,06 м2 - 147,06 м2
122 Војводе Степе Блок А - 27,41 м2 - 27,41 м2
160 Цара Лазара 58/12 - - 58,09 м2 58,09 м2
159 Цара Лазара 58/13 - 26,73 м2 - 26,73 м2
132 Цара Лазара 61 - 4,84 м2 - 4,84 м2
133 Цара Лазара 61/1 323,64 м2 - - 323,64 м2
131 Цара Лазара 72/7 - 26,13 м2 - 26,13 м2
131/2 Цара Лазара 72/7а - 15,66 м2 - 15,66 м2
139 Цара Лазара 72/10 18,77 м2 19,11 м2 - 37,88м2
138 Цара Лазара 72/13 19,95 м2 19,57 м2 - 39,52 м2
140 Цара Лазара 74/1 15,06 м2 18,07 м2 - 33,13 м2
141 Цара Лазара 74/4 15,18 м2 13,03 м2 - 28,21 м2
142 Цара Лазара 74/5 - 12,02 м2 30,63 м2 42,65 м2
143 Цара Лазара 74/6 - 11,75 м2 28,40 м2 40,15 м2
144 Цара Лазара 74/7 - 12,44 м2 14,17 м2 26,61 м2
145 Цара Лазара 74/8 - 21,75 м2 - 21,75 м2
146 Цара Лазара 74/9 - 11,80 м2 48,56 м2 60,36 м2
99 Трг Краља Петра Првог С-1 - 20,54 м2 - 20,54 м2
93 Октобарских Жртава 34 Л-2 - 42,41 м2 - 42,41 м2
73 Октобарских Жртава 23 Л-1 - 57,80 м2 - 57,80 м2
93 Октобарских Жртава 34 Л-1 - 31,35 м2 - 31,35 м2
93 Октобарских Жртава 34 Л-1 - 142,44 м2 - 142,44 м2
93 Октобарских Жртава 46 Л-3 55,64 м2 90,69 м2 - 146,33 м2
22 Омладинска 26 Л-3 - 38,24 м2 - 38,24 м2
89/3 Омладинска 26 Л-2 - 13,74 м2 - 13,74 м2
22 Омладинска 26/1 Л-2 30,90 м2 40,01 м2 - 70,91 м2
28 Омладинска 28 Л-5 30,76 м2 78,17 м2 - 108,93 м2
28 Омладинска 28 Л-4 - 17,85 м2 - 17,85 м2
92 Омладинска 30 Л-2 - 20,61 м2 - 20,61 м2
92 Омладинска 30/2 Л-2 32,89 м2 55,87 м2 - 88,76 м2
91 Омладинска 34/1 Л-1 27,79 м2 30,04 м2 - 57,83 м2
98 Хајдук Вељкова 10/17 Л-1 - 50,08 м2 - 50,08 м2
94 Хајдук Вељкова 55 Л-1 - 109,53 м2 - 109,53 м2
94 Хајдук Вељкова 55 Л-2 - 92,88 м2 - 92,88 м2
94 Хајдук Вељкова 55/2 Л-3 - 18,37 м2 - 18,37 м2
842.11 Доситејева 11/Б Л-1 - 42,70 м2 - 42,70 м2