ПОТРЕБАН МАШИНСКИ ИНЖЕЊЕР

ЈП „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ КРАЉЕВО ПОТРЕБАН МАШИНСКИ ИНЖЕЊЕР (АНГАЖОВАЊЕ ВАН РАДНОГ ОДНОСА)

Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ Краљево расписује јавни позив за ангажовање МАШИНСКОГ ИНЖЕЊЕРА (послови ван радног односа) за послове прегледа и контроле ложишних и димоводних објеката и уређаја и припадајућих вентила сигурности и услуга вршења стручног техничког надзора над извођењем машинских радова за потребе предузећа.

Комплетан текст јавног позива, са упутством како сачини пријаву и обрасци су на следећем линку

Јавни позив машински инжењер