ПОЗИВ ПРЕДСЕДНИЦИМА СКУПШТИНА СТАНАРА И УПРАВНИЦИМА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА

Јавно предузеће „Градско стамбено“ Краљево, позива председнике скупштина станара, (по новом закону управнике стамбених заједница), који са Градским стамбеним  имају потписане старе уговоре о одржавању зграда, да потпишу нове уговоре, што су и у обавези по новом Закону о становању и одржавању зграда.

Јавно предузеће „Градско стамбено“ позива и стамбене заједнице које до сада нису биле у систему текућег одржавања овог предузећа да поднесу захтев за склапање уговора са овим предузећем.

Уколико власници станова још нису формирали стамбене заједнице и изабрали управника, стручне службе Јавног предузећа „Градско стамбено“ по захтеву могу изаћи на терен и пружити помоћ у  конституисању стамбених заједница без икакве накнаде.

Јавно предузеће „Градско стамбено“ Краљево телефон 036.332.200 од 07:00 до 15:00 сати, е-маил: office@gskv.rs