ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ЗА ДОДЕЛУ СТАНA

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ РЕДА ПРВЕНСТВА ЗА ДОДЕЛУ СТАНA У НЕПРОФИТНИ ЗАКУП

На основу члана 8. став 1 Одлуке о располагању становима у својини града Краљева који се додељују као стамбена подршка под условима непрофитног закупа („Службени лист града Краљева“ број 6/18 и 27/18), а у вези Јавног позива за давање стана у јавној својини града Краљева у закуп под условима непрофитног закупа објављеног дана 16.04.2021. године (Недељни лист Ибарске новости Краљево), Стамбена Комисија за расподелу станова намењених за давање у непрофитни закуп је дана 26.05.2021. године сачинила:

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ РЕДА ПРВЕНСТВА ЗА ДОДЕЛУ СТАНA У НЕПРОФИТНИ ЗАКУП

GSKV pred.liste novi reda prvens. Стамб. комисије 38