ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ЗА ДОДЕЛУ СТАНА

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ РЕДА ПРВЕНСТВА ЗА ДОДЕЛУ СТАНА У НЕПРОФИТНИ ЗАКУП

Стамбена комисија за расподелу станова намењених за давање у непрофитни закуп је дана 25. маја 2020. године сачинила Предлог листе реда првенства за доделу стана у непрофитни закуп.

Предлог листе и правну поуку објављујемо у прилогу.

GSKV Предлог листе реда првенства 26 maj 2020 1

Председник стамбене комисије
Саша Контић, мастер економиста