ПРЕГЛЕД ЛОЖИШНИХ ОБЈЕКАТА И УРЕЂАЈА У ШКОЛАМА

ДИМНИЧАРСКЕ УСЛУГЕ: ИЗВРШЕН ПРЕГЛЕД ЛОЖИШНИХ ОБЈЕКАТА И УРЕЂАЈА У ШКОЛАМА

Сходно Одлуци о димничарским услугама којом је Скупштина града Краљева ову комуналну делатност поверила Јавном предузећу „Градско стамбено“ Краљево, стручне службе нашег Предузећа су у протеклом периоду обишле преко тридесет школских објеката на територији града Краљева, а у циљу утврђивања врсте и стања димоводних и ложишних објеката и уређаја са посебним акцентом на њихово безбедно коришћење током грејне сеозоне.

Ова активност усмерена је на визуелни преглед стања котларница, врсту и тип котлова, пумпи и вентила који се користе, као и на димњаке и димоводне канале.

GS Dimnjak 1

Након завршетка визуелног прегледа, приступиће се чишћењу димњака, котлова и других грејних уређаја, као и баждарењу пумпи и вентила, како би све било спремно за почетак нове грејне сезоне у свим школским објектима на територији града Краљева.

GS Dimnjak 2

GS kotlarnica 1