ПРОГРАМИ ОДРЖАВАЊА ЗГРАДА
_

„ГРАДСКО СТАМБЕНО“, ПРИПРЕМИЛО ПРЕДЛОГЕ ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА ЗАЈЕДНИЧКИХ ДЕЛОВА ЗГРАДА

Јавно предузеће “Градско стамбено” Краљево, припремило је предлоге Програма одржавања заједничких делова зграда, које су Скупштине стамбених заједница дужне да донесу према Закону о становању и одржавању зграда.
Ову услугу наше Предузеће пружа потпуно бесплатно, према уговору о одржавању зграде свим стамбеним заједницама у нашем систему одржавања.
На основу Програма се обавља текуће и инвестиционо одржавање зграда са приоритетима у погледу активности, односно предвиђају се неопходни радови у циљу спречавања оштећења која настају редовном употребом зграде, као и начини за побољшање простојећих карактеристика зграда.

Активности текућег и инвестиционог одржавања према програму обухватају извођење грађевинских, инсталатерских, занатских и других радова, пружање услуга и набавку добара неопходних за одржавање и правилно функционисање зграде.

Све стамбене заједнице ускоро ће контролисати Комунална инспекција Градске управе града Краљева, а непостојање усвојеног Програма од стране Скупшине стамбене заједнице повлачиће одређене санкције.

Будите део система одржавања Јавног предузећа “Градско стамбено”, Краљево!

СА НАМА ЈЕ СВЕ ЛАКШЕ И БОЉЕ!