РАДНО ВРЕМЕ ТОКОМ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

ТОКОМ ВАНРЕДНОГ СТАЊА, РАДНО ВРЕМЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ КРАЉЕВО, БИЋЕ ОД 07:00 ДО 13:00 САТИ

На однову члана 48. Статута Јавног предузећа „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ Краљево, у условима ванредног стања проузрокованог пандемијом вируса КОВИД-19, извршни директор Јавног предузећа „Градско стамбено“ Краљево доноси следећу

О Д Л У К У

1. Радно време Јавног предузећа „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ Краљево, почев од 1. априла 2020. године, до укидања ванредног стања је од 07:00 до 13:00 сати, радним данима.

2. Одлука ступа на снагу даном обjављивања на Огласној табли Предузећа.

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР
Миломор Сворцан, дипл. правник

*   *   *   *   *

На основу Одлуке о проглашењу ванредног стања од стране Председника Републике, Александра Вучића, Председника Народне скупштине, Маје Гојковић и Председника Владе, Ане Брнабић, објављене у ,,Службеном гласнику Републике Србије“ број 29 од 15.03.2020. године, доносе се следеће

МЕРЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ  НАСТАНКА И ШИРЕЊА ВИРУСА ,,Covid – 19“ У
ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ ,,ГРАДСКО СТАМБЕНО“, КРАЉЕВО

 1. Налаже се појачана и редовна лична хигијена запослених и корисника просторија Предузећа:
 • Дезинфекција обуће при уласку у Управну зграду,
 • Што чешће прање руку сапуном и топлом водом,
 • Не додиривање очију, уста и носа неопраним рукама,
 • Не размењивање хране и не коришћење истих чаша и флашица за воду,
 • Употребљавање папирнатих марамица и убруса и одлагање, после употребе, у корпе за отпатке,
 • Отварање прозора како би се канцеларијски простор редовно проветравао.
 1. Налаже се појачана хигијена у просторијама Предузећа:
 • Налаже се фирми која имa уговор са овим Предузећем да детаљније чисти све радне површине, кваке, прекидаче и рукохвате дезинфекционим средствима, свакодневно,
 • Наложе се редовно проветравање канцеларијских просторија свим запосленима који те просторије користе,
 • Налаже се набавка додатних средстава за хигијену, као и средстава за личну хигијену, личну заштиту и дезинфекцију који ће бити подељени свим запосленима (сапун, убрус, заштитне маске, хируршке рукавице, алкохол и сл.).
 1. Налаже се ограничено кретање запослених и окупљање у канцеларијама:
 • Радно време проводити у просторијама Предузећа, тј. у канцеларијама,
 • Редуковати изласке на терен, односи се на запослене у техничкој служби и служби одржавања,
 • Излазити на терен када је то неопходно и обавезно у случајевима хитних интервенција,
 • Не окупљати се у канцеларијама, више од 2-3 особе, а препорука је да у једној просторији не седи више од 1 особе,
 • Не одржавати састанке, осим путем телефона или е-mail-a,
 • Растојање одржавати на безбедној удаљености од 2 метра од друге особе.
 1. Налаже се запосленима да:
 • Редукују контакте са странкама и корисницима услуга Предузећа,
 • Странке и кориснике услуга Предузећа упутити на телефонску и електронску комуникацију,
 • Странке и кориснике услуга Предузећа упутити на електронско плаћање услуга.
 1. Организација рада у Предузећу током ванредног стања:
 • Радно време Предузећа од 01.04.2020. године је од 7:00 до 13:00 часова, с тим што ће 50% запослених посао обављати од куће по препоруци председика РС, Владе РС и ресорног министарства тј. сви они који се налазе у осетљивим групама (мајке са децом испод 12 година, хронични болесници, онколошки пацијенти и др. ). Преосталих 50% запослених који посао обављају у просторијама Предузећа организоваће рад тако да ће у једној канцеларији седети по један запослени.
 • Шалтер у предузећу се затвара све док не буде укинуто ванредно стање.
 • Унутар предузећа смањити директну комуникацију, комуницирати путем телефона и e-mail-а.
 • Запослени који посао обављају од куће, комуницираће путем телефона и e-mail-а. Надзор над њиховим радом вршиће запослени који ће решењем бити одређен, а ако посао буде захтевао дужни су дођу на позив надређеног руководиоца у просторије Предузећа.

У складу са препорукама надлежних институција и налозима Градског штаба за ванредно стање, наложене мере ће бити кориговане и редуковане о чему ће запослени благовремено да буду обавештени путем огласне табле и службених е-mail-ова.

Лица задужена за спровођење наложених мера:
-Лице задужено за набавку и расподелу заштитне опреме и дезинфекционих средстава – Марија Ракочевић, правник,
-Лице задужено за набавку и контролу средстава за личну хигијену – Мирјана Рајичић, секретар
-Лице задужено за контролу хигијене у просторијама Предузећа – Миломир Сворцан, дипл. правник

Руководиоци служби задужени за поштовање наложених мера од стране запослених, корисника простора Предузећа, корисника услуга Предузећа и странака:
-Миломир Сворцан, извршни директор
-Сања Филиповић Ћук
-Славица Петровић
-Иван Тановић

Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ Краљево
ДРАГАНА БИКИЋ, дипл. инж. арх.
в.д. директора

У Краљеву, 01.04.2020.