РАНГ ЛИСТА ЗА РАСПОДЕЛУ 7 СТАНОВА У ЗЕКЕ НИКОЛAJA 2Б

Објављена је ранг листа за расподелу 7 станова у улици Зеке Николаja 2б у Краљеву.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“ОПШТИНСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА”
Комисијa за давање у закуп станова изграђених на основу
Програма   изградње  станова  за   социјално   становање –
Број: Сл/2016
Датум: 15.03.2016. године
Краљево

Комисијa за давање у закуп станова изграђених на основу Програма изградње станова за социјално становање, на другој седници закљученој 14.03.2016. године, у поступку давања станова за социјално становање у закуп, по Конкурсу за давање у закуп станова изграђених на основу Програма изградње станова за социјално становање, расписаном дана 15.01.2016. године, на основу члана 10.  Одлуке о располагању становима града Краљева на основу Програма изградње станова за  социјално становање бр. 011-153/2015-III од 02.10.2015. године, сачинила је следећу

Р А Н Г   Л И С Т У

за расподелу 7 станова за социјално становање у стамбено-пословном објекту (П+3С), саграђеном на КП бр. 4017 КО Краљево, у Улици Зеке Николајевића 2Б у Краљеву

Ред. бр.

Име и презиме

Стамбени статус

Висина примања

Здравствено стање

Инвалидност

и телесно оштећење

Број чланова породичног домаћинства

Укупан

број бодова

1

Вера Петровић

50

0

8

10

16

84

2

Снежана Контић

50

0

4

20

4

78

3

Срећко Адамовић

40

5

4

10

16

75

4

Сузана Видаковић

40

5

4

10

10

69

5

Верица Стевановић

50

5

0

0

14

69

6

Радиша Ковачевић

50

0

0

0

18

68

7

Љиљана Гашић

40

5

0

0

22

67

8

Вера Столић

40

5

4

0

18

67

9

Снежана Пешић

40

0

8

0

18

66

10

Драга Мршовић

40

0

0

0

18

58

11

Нада Антонијевић

50

0

4

0

4

58

12

Драгана Михајловић

50

0

4

0

4

58

13

Драгољуб Јевтић

50

0

0

0

6

56

14

Љиљана Кнежевић

50

0

0

0

4

54

15

Јелена Пантелић

50

0

0

0

4

54

ПРАВНА ПОУКА: На ову  ранг-листу се може истаћи приговор Комисији за давање у закуп станова изграђених на основу Програма изградње   станова  за   социјално   становање, у року од 8 дана од  дана објављивања на огласној табли и сајту града Краљева и на огласној табли и сајту ЈП “ОСА”, Краљево.

rang-lista-zeke-nikolajevica