РАТИФИКАЦИЈА СПОРАЗУМА ЗА ПРОЈЕКАТ УРБАНЕ РЕГЕНЕРАЦИЈЕ

Усвојен Закон о потврђивању оквирног уговора о зајму ЛД 1830 (2014) између банке за развој Савета Европе и Републике Србије.

РАТИФИКАЦИЈА СПОРАЗУМА ЗА ПРОЈЕКАТ УРБАНЕ РЕГЕНЕРАЦИЈЕ

Закон о потврђивању оквирног Споразума о зајму, између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије, изгласан је на скупштини Републике Србије 10.11.2016. године. након чега је Споразум ступио на снагу.

Зајам у износу од 8.000.000,00 еур је одобрен за финансирање Пројекта у градском насељу “Пиц мала” у Краљеву, који предвиђа поновно смештање 366 породица и закупаца социјалног становања чије је станове непоправљиво оштетио земљотрес.  Средства су намењена рушењу 21 постојећег објекта и изградњи 4 нове осмоспратовне стамбене зграде.

Период отплате зајма не сме бити дужи од 20 година, укључујући период почека од највише 5 година. Крајњи рок за повлачење кредитних транши је 31. децембар 2019. године.

Текст оквирног Споразума о зајму између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије, можете наћи на следећем линку.