РЕДОВНА ДЕЗИНСЕКЦИЈА И ДЕРАТИЗАЦИЈА У ОБЈЕКТИМА СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА

Берановац – У склопу реализације усвојеног плана и програма пословања за 2016. годину, одрађена је редовна дезинсекција и дератизација у објектима за социјално становање на Берановцу у ул. Првомајској 37-53.

Одржавање и управљање поверено ЈП „ОСА“ Краљево. За ову намену издвојено је 14.600,00 динара без ПДВ-а, а посао је урадио Завод за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију „ВИСАН“ из Земуна.