РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА ЗА АНГАЖОВАЊЕ ВАН РАДНОГ ОДНОСА

Комисија за спровођење поступка ангажовања лица ван радног односа у Јавном предузећу „Градско стамбено“ Краљево сачинила је референтну листу

GSKV referentna lista 29 dec 2022