РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА – СУДСКИ ВЕШТАК

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА ПОДНОСИОЦА  ПРИЈАВЕ НА ОСНОВУ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Комисија за спровођење поступка ангажовања лица ван радног односа, у Јавном предузећу „Градско стамбено“ Краљево, сачинила је референтну листу која је на следећем линку:

GSKV UGOVOR O DELU – REFERENTNA LISTA 24 jun 2021

Комисија за спровођење поступка ангажовања лица ван радног односа