РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА ЗА АНГАЖОВАЊЕ ВАН РАДНОГ ОДНОСА

Комисија за спровођење поступка ангажовања лица ван радног односа у Јавном предузећу „Градско стамбено“ Краљево  сачинила је референтну листу

GSKV UGOVOR O PP POSLOVIMA REFERENTNA LISTA 4 jan 2022